Oferta

 

Zajmujemy się kompleksową obsługą formalno – prawną inwestycji kubaturowych oraz liniowych

 

1. Analiza możliwości zagospodarowania nieruchomości

 • wsparcie w wyszukaniu nieruchomości
 • uzyskanie i analiza dokumentów formalnych
 • tworzenie koncepcji zagospodarowania terenu na podstawie prawa miejscowego [MPZP] lub w celu uzyskania Decyzji o Warunkach Zabudowy

2. Uzyskanie pozwolenia na budowę

 • uzyskanie dokumentów formalnych
  • decyzji o warunkach zabudowy/decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  • decyzji środowiskowych
  • decyzji o wyłączeniu z produkcji rolnej
  • decyzji na wycinkę drzew i krzewów
  • decyzji na lokalizację zjazdu(ów)/przebudowę układów drogowych
  • decyzji na prowadzenie badań geologiczno – inżynierskich
  • warunków technicznych przyłączenia do sieci
  • mapy do celów projektowych
  • uzyskanie zgód terenowych
 • wybór odpowiedniej jednostki projektowej oraz ścisły nadzór nad wykonaniem dokumentacji technicznej
 • współpraca z rzetelnymi biurami projektowymi na terenie całego kraju
 • optymalizacja terminów uzyskania kompletu uzgodnień i decyzji

3. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

 • doradztwo w znalezieniu i wyborze wykonawcy(ów)
 • stały nadzór nad realizacją
 • przygotowanie dokumentacji odbiorowej
 • przeprowadzenie procedury odbiorowej

4. reprezentowanie Inwestora przed organami administracji publicznej